Upute za uporabu startnog akumulatora

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
59518 105 900 jis efb p1
 1. Akumulator mora uvijek biti čist i suh.
 1. Akumulator mora uvijek biti pravilno priključen, pozitivni priključak na pozitivni pol, a negativni priključak na negativni pol.
 1. Udaranje po priključnim spojkama može prouzročiti nepopravljivu štetu zbog mogućeg mehaničkog prekida električnog strujnog kruga u akumulatoru  i eventualnu eksploziju.
 1. Za nesmetano djelovanje akumulatora preporučujemo povremene kontrole u osposobljenim autoelektričarskim radionicama. Primjerni napon punjenja u vozilu je 14,2 do 14,8 V.
 1. Metalni dijelovi mogu prouzročiti kratki spoj između polova , odnosno između pozitivnog pola i mase, a posljedica toga može biti trajno oštećenje akumulatora, eksplozija te povrede sumpornom kiselinom i djelićima akumulatora.
 1. Uskladišten i napunjen akumulator treba kontrolirati svakih šest mjeseci i prema potrebi dopuniti.
 1. Ispražnjen akumulator treba dopuniti najkasnije u roku od dva dana jer će inače doći do nepopravljivih grešaka. Elektrolit ispražnjenog akumulatora se zamrzava na 0*C , a zamrzavanje trajno mehanički oštećuje akumulator

PUNJENJE

Ispražnjeni akumulator punimo po slijedećem postupku:

 1. Demontiramo ga iz vozila, pri čemu  najprije isključimo negativni priključak (masu).
 2. Isključimo punjač na (OFF) izvučemo utikač punjača, pravilno priključimo akumulator (pozitivni priključak na pozitivni pol, negativni priključak na negativni pol),
 3. Umetnemo utikač u utičnicu i uključimo punjač na (ON). 
 4. Podesimo jakost struje punjenja na 1/10 dvadeset satnog kapaciteta (npr. Akumulator od 100 Ah  punimo sa 100 Ah/10 odnosno sa 10 A)
 5. Punjenje traje od 10 do 14 sati, ovisno od ispražnjenosti baterije.
 6. Nakon  zaključivanja punjenja isključimo punjač (OFF), izvučemo utikač, isključimo najprije negativni, a zatim i pozitivni priključak .
 7. Punjenje akumulatora treba obavljati u dobro prozračenom prostoru. Temperatura elektrolita pri punjenju na smije prijeći 55*C.
 8. Nakon punjenja akumulator treba očistiti, osušiti i montirati u vozilo. Prije montaže moraju biti isključeni svi potrošači energije zbog mogućnosti iskrenja na polovima pri priključivanju i s tim eksplozije.

SIGURNOSNE UPUTE

 1. Nositi zaštitne naočale.
 2. Držati kiselinu i akumulator dalje od djece.
 3. U blizini akumulatora je zabranjeno iskrenje, upotreba otvorenog plamena i tinjajućih predmeta zbog prisutnosti eksplozivnog plina.
 4. Izbjegavati iskrenje i kratki spoj kod spajanja električnih vodova.
 5. Elektrolit u akumulatoru je razrijeđena sumporna kiselina. Pri radu je potrebno nositi zaštitne rukavice i odjeću. Akumulator se ne smije okretati jer može doći do istjecanja kiseline.
 6. Ako kiselina slučajno dođe u doticaj s očima, morate ih nekoliko minuta ispirati laganim mlazom vode i nakon toga odmah posjetiti liječnika. U slučaju dodira s kožom ili odjećom ispirati 15 min.
 7. Nenapunjene akumulatore potrebno je zaštititi od zaleđivanja. Akumulatore se ne smije izložiti djelovanju sunca.
 8. Istrošene akumulatore odlagati na za to predviđena mjesta.

Vesna-akumulatori.hr koristi kolačiće kako bi vam osigurao što bolje korisničko iskustvo. VIŠE INFORMACIJA

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close